Hundekjøring / Dog Mushing (English below)

Vi har mange hunder av typen Alaska husky som elsker å trekke og som går mange løp gjennom vinteren. De trekker også glade barn i barnebursdager, ved barnehagebesøk og på åpen gård enkelte helger. 

Hundekjøring med slede:
Av erfaring er det dessverre ikke nok sne for å kjøre hund her i Asker før en stund etter jul.
 
Vikerfjell:
Vi vil tilby følgende turer på Vikerfjell, 1,5 times kjøring fra Oslo følgende dager:
29 og 30. desember og 10, 11 og 12. januar.
Turene vil starte kl 10, 14 og 18 disse dagene.
Turen er ca 15 km og varer i 2,5 timer med klargjøring/litt opplæring.
For påmelding send e-post til [email protected] med informasjon om dato, tid og antall personer.
Priser «Vikerfjell»:
Fra 13 år med egen slede kr. 1600 per person.
Under 13 år som passasjer kr. 900 per person.
Min. 2 personer per tur. 

Det vil bli gitt god opplæring og en erfaren hundekjører er selvfølgelig med på hele turen.
Vi anbefaler ikke å ha med barn under 4 år på hundekjøring.
Avbestilling må skje senest 24 timer i forkant.
Alle må ha egen reiseforsikring.
Klær etter vær. Det er kaldt å stå på sleden, så varme klær er viktig. Det er anbefalt å ha sko/støvler som sitter godt på foten og har fast såle. Varme votter og tett lue er viktig. Ta med hodelykt til kveldskjøringene. Slalåmbriller er en fordel om det snør.
Oppmøte på Tosseviksetra P-plass, Vikerfjell - ca 1,5 times kjøretur fra Oslo.
Bestilling: [email protected]
Semsvannet:
Når det er trygg is og nok sne vil vi tilby turer «Semsvannet rundt», turen tar ca 1 time - tider vil da bli annonsert på vår FB-side «Bergvang».
Priser «Semsvannet»:
Fra 13 år med egen slede kr. 900 per person.
Under 13 år som passasjer kr. 600 per person.
Min. 2 personer per tur. 
Bestilling: [email protected]

Hundekjøring med vogn:
Vi tilbyr tur med vogn når været tillater det. 6 km med vogn kr 600 per person. 2 personer kan dele en vogn og bytte på halvvveien.
Turen tar ca 1,5-2 timer og inkluderer oppseling/innsetting i spann før tur og stell av hundene etter tur.
Min. 2 personer per tur.
Bestilling: [email protected]
Kort tur med slede eller vogn i besøksgårdens åpningstid:
Vi arrangerer ofte hundekjøring i forbindelse med åpen gård i helgene – vi annonser på vår Facebook-side når vi har hundekjøring.
Priser: Hundekjøring kr 100 per person/runde og i tillegg inngangsbillett kr 125 per person. Inngangsbilletten inkluderer mating av dyr, se bergvang.no.
Det er mulig å bestille gavekort for alle disse variantene.
Send da en e-post til [email protected] med informasjon om beløp og adresse for hvor gavekortet skal sendes.

Vi arrangerer lengre turer med hundespann og overnatting i fjellet i vinterhalvåret. Ta kontakt for mer informasjon. 

Forsikring
Alle deltakere har selv ansvar for egen reiseforsikring.
All deltakelse skjer på egen risiko.

Dog sledding:
Unfortunately, from experience, there is not enough snow for sledding here in Asker until some time after Christmas.
 
Vikerfjell:
We will offer the following tours at Vikerfjell, 1.5 hours drive from Oslo the following days:
December 29 and 30th and January 10, 11 and 12th..
Tours will start at 10am, 2pm and 6pm these days.
The trip is about 15 km and lasts for 2.5 hours with preparation/some training.
For registration send e-mail to [email protected] with information about the date, time and number of people.
Prices "Vikerfjell":
Over 13 years with their own sledge NOK 1600 per person.
Under 13 as a passenger NOK 900 per person.
Min. 2 persons.

Training will be provided and an experienced musher will of course take part in the whole trip.
We do not recommend bringing children under 4 years old for dog sledding.
Cancellation must be made no later than 24 hours in advance.
Everyone must have their own travel insurance.
Clothes are important! It is cold to stand on the sled, so warm clothes are important. It is recommended to have shoes/boots that fit snugly on the foot and have a firm sole. Warm mittens and hat are important. Bring a headlamp to the evening runs. Slalom goggles are an advantage if it snows.
Meeting point at Tosseviksetra parking, Vikerfjell - about 1.5 hours drive from Oslo.
Request: [email protected]

Semsvannet:
When there is safe ice and enough snow, we will offer tours on "Semsvannet" near us, the trip takes about 1 hour - times will be announced on our FB-page "Bergvang".
Prices «Semsvannet»:
Over 13 years with their own sledge - NOK 900 per person.
Under 13 years as a passenger - NOK 600 per person.
Min. 2 persons.
Request: [email protected]
Dog carting:
We offer carting when the weather permits. 6 km - NOK 600 per person. 2 people can share a cart and change halfway.
The trip takes about 1.5-2 hours and includes harnessing/inserting into a team, and after tour caring for the dogs.
Min. 2 persons.
Request: [email protected]

Short sled or carriage ride during «Visiting farm» opening hours:
We often arrange dog sledding in connection with open farm on weekends – we advertise on our Facebook page when we have dog sledding/carting.
Prices: Dog sledding NOK 100 per person and additional entrance fee NOK 125 per person. The entrance fee includes feeding animals, see bergvang.no.

It is possible to order gift cards for all these variants.
Send an email to [email protected] with information about the amount and address of where the gift card should be sent.

//All participants are responsible for their own travel insurance.
//All participation is at your own risk.