Leir på gården

Vi har forskjellige typer leir på gården, sommerleir, vinterleir, hundekjøreleir osv. Det er ikke alle ferier vi har mulighet for å arrangere leir, så det annonseres tydelig på facebook når det kommer en leir. Det førstemann til mølla og alle må melde på sitt eget barn og ikke flere venner og venninner i slengen, da dette blir veldig uoversiktlig for oss.
Følg med på facebook - der annonserer vi leir og fra hvilken dato vi åpner for påmelding.