Østlandsk rødkolle

Som navnet tilsier er rasen kollet og rødfarget. Enkelte dyr har innslag av hvitt på hodet. Rasen er en god melkerase. Den skal være sterkt bygget uten å virke tung, samtidig som den er middels stor. Rasen har små klauver som gjør at den kan ta seg lett fram i terrenget.
Utgangspunktet for rasen var de gamle rasene romerikskveg og det litt mindre smålenskveget fra Østfold. Rødkollene fikk sin første statsutstilling på Momarken i 1899 og ved Lillestrøm året etter. Med det var rødkollene offentlig godkjent som rase. Rasen fikk eneretten til avlsarbeidet i Østfold og Akershus i 57 år, og var dominerende på Østlandet fram til 1950-tallet. På slutten av 80-tallet var bestanden nede i ca. 10 dyr. Bestanden har imidlertid bygd seg opp igjen.