Hundekjøring (English below)

 Vi har mange hunder av typen Alaska husky som elsker å trekke og som går mange løp gjennom vinteren. De trekker også glade barn i barnebursdager, ved barnehagebesøk og på åpen gård enkelte helger. 

Hundekjøring med slede:
Av erfaring er det dessverre ikke nok sne for å kjøre hund her i Asker før en stund etter jul.
 

Semsvannet:
Når det er trygg is og nok sne vil vi tilby turer «Semsvannet rundt», turen tar ca 1 time - tider vil da bli annonsert på vår FB-side «Bergvang».
Priser «Semsvannet»:
Fra 13 år med egen slede kr. 900 per person.
Under 13 år som passasjer kr. 600 per person.
Min. 2 personer per tur. 

Hundekjøring med vogn:
Vi tilbyr tur med vogn når været tillater det. 6 km med vogn kr 600 per person. 2 personer kan dele en vogn og bytte på halvvveien.
Turen tar ca 1,5-2 timer og inkluderer oppseling/innsetting i spann før tur og stell av hundene etter tur.
Min. 2 personer per tur.

Kort tur med slede eller vogn i besøksgårdens åpningstid:
Vi arrangerer ofte hundekjøring i forbindelse med åpen gård i helgene – vi annonser på vår Facebook-side når vi har hundekjøring.
Priser: Hundekjøring kr 100 per person/runde og i tillegg inngangsbillett kr 125 per person. Inngangsbilletten inkluderer mating av dyr, se bergvang.no.

Det er mulig å bestille gavekort for alle disse variantene.
Send da en e-post til [email protected] med informasjon om beløp og adresse for hvor gavekortet skal sendes.

Vi arrangerer lengre turer med hundespann og overnatting i fjellet i vinterhalvåret. Ta kontakt for mer informasjon. 

Forsikring
Alle deltakere har selv ansvar for egen reiseforsikring.
All deltakelse skjer på egen risiko.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dog sledding:

Unfortunately, from experience, there is not enough snow for sledding here in Asker until some time after Christmas.
 

 
Semsvannet:
When there is safe ice and enough snow, we will offer tours on "Semsvannet" near us, the trip takes about 1 hour - times will be announced on our FB-page "Bergvang".
Prices «Semsvannet»:
Over 13 years with their own sledge - NOK 900 per person.
Under 13 years as a passenger - NOK 600 per person.
Min. 2 persons.

Dog carting:
We offer carting when the weather permits. 6 km - NOK 600 per person. 2 people can share a cart and change halfway.
The trip takes about 1.5-2 hours and includes harnessing/inserting into a team, and after tour caring for the dogs.
Min. 2 persons.
 
Short sled or carriage ride during «Visiting farm» opening hours:
We often arrange dog sledding in connection with open farm on weekends – we advertise on our Facebook page when we have dog sledding/carting.
Prices: Dog sledding NOK 100 per person and additional entrance fee NOK 125 per person. The entrance fee includes feeding animals, see bergvang.no.
 
It is possible to order gift cards for all these variants.
Send an email to [email protected] with information about the amount and address of where the gift card should be sent.

//All participants are responsible for their own travel insurance.
//All participation is at your own risk.